تلاش برای ممنوعیت استفاده از تلفن همراه برای کودکان کمتر از 13 سال در آمریکا توسط یک پزشک آغاز شد!
"بهنام یوسفی" دانش آموز بجنوردی استان خراسان شمالی به اردوی تیم ملی بسكتبال جوانان 2020دعوت شد.
"روز قدس یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابلة مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابلة ملتها … در مقابل ابرقدرتهاست… روز قدس روز اسلام است. روز قدس روزی است که اسلام را باید احیا کرد و...

تازه ترین اخبار

دین و اندیشه